Thursday, February 15, 2007

צדק תרדוף: ביטחון אישי לאזרחי ישראל
צדק תרדוף: ביטחון אישי לאזרחי ישראל


במסיבת עיתונאים רבת-משתתפים חשף ח"כ גדעון אייזן-בטון מסיעת "ביתנו מבצרנו" את תכניתו החדשה בתחום השמירה על הסדר הציבורי. התכנית, שזכתה לשם "צדק תרדוף", מוגדרת כמהפכה מוחלטת בתחום השמירה על האזרח, רכושו, כבודו וזכויותיו הבסיסיות. מתקציר שנמסר לעיתונות עולה שהיוזמה החקיקתית של ח"כ אייזן-בטון כוללת סעיפי חוק המקיפים את רוב מצבי החיים של האזרח הישראלי.

כך למשל יותר למי שנוסע ברכבו ונעקף מימין בניגוד לחוק על-ידי רכב אחר להפנות את רכבו אל רכב העבריין, לפגוע בו בכל דרך שיתאפשר לו במה שמוגדר "פגיעה מידתית". לפי ההסבר הנלווה עולה שהכוונה היא לפגיעה במידה הנדרשת כדי לגרום לרכב העבריין לסטות ממסלולו, לרדת לשוליים ולא להיות מסוגל לשוב לכביש ולסכן את חיי המשתמשים בו.

בדומה, בקרוב יוכל נהג ישראלי שמצא מקום חניה בעיר ואותת כחוק על כוונתו לחנות, לשלב להילוך אחורי ולנגח רכב שנעמד מאחוריו ומונע ממנו מלממש את זכותו החוקית לחנות. כמו-כן, יותר לנהג בדרך עירונית לדרוס הולכי רגל החוצים את נתיב נסיעתו שלא במעבר חציה. הסעיף הזה מסתמך על מחקר סטטיסטי המראה שחציית רחוב שלא במקום המיועד לכך מסכנת הן את החוצה והן את הנהגים, כך שדריסת החוצה העבריין תחסוך חיים. החיסכון בחיי אדם צפוי להיות של כ-30 בני-אדם בשנה, זאת בנוסף לחיסכון בטיפול בנדרסים, שלפי החוק החדש יוכלו להידרס "דריסה מידתית", כלומר כזו שתבטיח את מותם בו במקום ללא גרימת נזק נוסף בנפש או ברכוש.

את עיקר העניין במסיבת העיתונאים משכו סעיפי החוק החדש העוסקים בעבירות מין. לצד ח"כ אייזן-בטון עמדה גם גברת נחליאלית קמינסקי-גורן, יושבת ראש ארגון "ארבע נאנסות" הפועל לקידום תפיסת "ז** תחת ז**” כלפי עברייני מין. לפי הסעיפים בהצעת החוק, גבר שיזוהה על-ידי נאנסת כאשם באינוסה ייאנס שלא בדרך הטבע במקומות ציבוריים שיוקצו לשם כך. המדינה תפתח סדנאות מיוחדות ל"אנסי ענישה" מתנדבים שיקבלו ביפרים מארגון "ארבע נאנסות" כך שנפגעות אונס שיזהו את מי שפגע בהן יוכלו להזעיק "אנס ענישה" שיימצא בקרבת-מקום לביצוע הפעולה כמפורט בחוק.

קמינסקי-גורן הרחיבה ופירטה שורה של צעדים נגד עברייני-מין למיניהם. אישה שתבחין במציצן ליד חלונה תוכל להשליך לעברו רימון. למעוניינות מציע ארגון "ארבע נאנסות" עציצי רימוני-רסס עם כדוריות פלדה נוספות להבטחת התוצאה המיטבית. אישה שתחלוף בגן ציבורי וגבר יחשוף בפניה את אבר מינו תוכל לשרוף את מבושיו בלהביור אישי. אזרח שיראה פדופיל מנסה לפתות ילד יוכל לירות למוות בסוטה בו במקום. לצורך כך ישונה החוק המגדיר את תחומי הבית, שבהם מותר לירות בפורצים ובעבריינים מסוכנים, כך שיכלול כל מקום שבו נמצא ילד. “הילדים שלנו הם העתיד שלנו, והם צריכים להרגיש חופשיים בכל מקום", אמר אייזן-בטון. “מבחינתי, כל מקום שיש בו ילד צריך להיות כמו הבית של אותו ילד". כשנשאל אייזן-בטון על האפשרות שהסעיף המסוים הזה מכוון לקדם את המותג "ביתנו מבצרנו" הוא השיב בזעם: “אנחנו מדברים פה על מהפכה חוקתית, לא על פוליטיקה מפלגתית קטנה", ושלף אקדח-מקלע אותו מיהר לכוון אל עבר העיתונאי השואל.

לנוכחים הנדהמים אמר חבר-הכנסת מהיר השליפה: “תבדקו את הסעיפים בהמשך ותראו". בבדיקה מהירה התגלה שאכן קיים סעיף הקובע כי יותר לפוליטיקאי (שר או חבר-כנסת) שעיתונאי ישאל אותו שאלות "שיש בהן כדי לפגוע בביטחון הציבור בנבחריו" לירות בעיתונאי בנשקו האישי. כוונת המחוקק היא למנוע פגיעה במורל הלאומי ולהבטיח שמירה על חוק וסדר, יחד עם חידוש האמון במוסדות המדינה.

היוזמה החדשה באה לאחר הצלחת החוק משנת 2007 הקובע שאדם המבחין בפורץ החודר לביתו או לחצרו רשאי לירות בו כהגנה-עצמית. בדו"ח הפעילות השנתית שפורסם לאחרונה על-ידי משטרת ישראל נחשף נתון מעודד במיוחד. אף כי מספר מקרי הפריצה לא השתנה לעומת התקופה שלפני הפעלת החוק החדש, מספר העצורים על עבירות פריצה ורכוש ירד ב-64% לעומת התקופה הקודמת. דובר משטרת ישראל אף התבטא באמרו שככל שאזרחי ישראל ישפרו את יכולת הירי שלהם וירכשו אקדחים בעלי קוטר גדול יותר, כך תוכל המשטרה להפנות משאבים לטיפול בבעיות הבוערות בתחומים אחרים.

No comments: